Hembygdsföreningar i Vetlanda kommun samarbetar med Vetlanda museum för att digitalisera och tillgängliggöra fotografier. Här på digitalt museum samlas alla bilderna.

About Hembygdsföreningar i Vetlanda kommun

Hembygdsföreningarna i Vetlanda kommun genomför tillsammans med Vetlanda museum ett projekt för att digitalisera och tillgängliggöra fotografier. Projektet är delfinansierat av EU och är en satsning för att lyfta landsbygden.

Här på Digitalt Museum samlas alla bilder från de hembygdsföreningar som deltar i projektet.

Share to