Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,främjar vetenskaplig humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning samt äger och förvaltar ett antal värdefulla kulturfastigheter.

About Kungl. Vitterhetsakademien

Akademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika den 20 mars 1753. Akademien främjar forskning, utger skrifter och arrangerar konferenser inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner. Akademien verkar även inom kulturmiljövård, bland annat genom att förvalta värdefulla kulturfastigheter.

Fram till år 1975 levde Akademien i symbios med Riksantikvarieämbetet, men är sedan dess ett fritt lärt samfund som finansieras utan statsanslag.

You'll find us here

Share to