I länsmuseets samlingar ingår möbler, konst, keramik, tapeter, textil, sjöfartshistoria, arkeologiska fynd, reklammaterial samt en stor fotosamling med omkring två miljoner fotografiska bilder från hela länet.

News

25 new objects last 7 days

About Länsmuseet Gävleborg

Länsmuseet Gävleborg är en stiftelse som arbetar med kulturarv och konst i Gävleborgs län. Som grund finns Gävlefamiljen Rettigs donerade samlingar av konst, möbler och konstindustriföremål. Även museibyggnaden uppfördes med medel från donationen och invigdes i september 1940. Samlingarna har idag tonvikt inom svensk konst (nationell och regional), konstindustri, tapeter, textil, arkeologiskt material, sjöfart. Museet har ett omfattande arkiv och en stor samling foton från Gävleborg – uppskattningsvis två miljoner fotografiska bilder, varav en miljon ingår i hovfotograf Carl Larssons samling.

Museet arbetar idag bl.a. med samlingsförvaltning, kulturmiljövård, konst- och kulturarvspedagogik samt med skapande processer av olika slag. I museibyggnaden kan du se permanenta utställningar om konst, design och kulturhistoria samt ett brett utbud av tillfälliga utställningar. Museets konstsamling är idag, utanför de tre storstäderna, landets mest representativa samling av svensk konst från 1600-tal till idag.

You'll find us here

Share to