Sigdal Museum er distriktsmuseum for kommunene Sigdal, Modum og Krødsherad, med et særskilt ansvar for folkemusikk i Buskerud fylke. Museet omfatter friluftsmuseet i Prestfoss, Eggedal Mølle og Dalen husmannsplass.

Sigdal Museum - Folkemusikksenteret i Buskerud

Sigdal Museum er et kulturhistorisk museum for kommunene Sigdal, Modum og Krødsherad. Museets historie strekker seg tilbake til 1920-årene, og det åpnet for publikum i 1945 under navnet Sigdal og Eggedal Bygdemuseum. I dag er museet organisert sammen med Folkemusikksenteret i Buskerud, og utgjør én avdeling under Stiftelsen Buskerudmuseet.

Museet forvalter en samling som omfatter tre visningssteder, 26 antikvariske bygninger og over 13 000 gjenstander, i tillegg til fotografier, lydspor og arkiver. Administrasjonen ligger i Prestfoss i Sigdal kommune.

På det trivelige friluftsmuseet i Prestfoss kan publikum oppleve historiske bygninger fra distriktet, som spenner i alder fra 15- til 1800-tallet. Sentrum for anlegget er det staselige våningshuset fra Eikje. Bygningen ble reist i siste halvdel av 1700-tallet, som bolig for lensmann Knut Larsen Eikje, og gitt som gave til museet i 1936. I dag rommer friluftsmuseet 12 historiske bygninger, anlagt som et førindustrielt gårdstun fra Sigdal med smie, bryggerhus, seterstøl og driftsbygninger.

Området rundt Eggedal Mølle forteller historier om vannkraft og skogsdrift i Buskerud. Den vanndrevne mølla ble bygget i 1912 og var i regulær drift til 1965. På området står også en av Norges få bevarte og operative oppgangssager. Eggedal Mølle er åpent i sommerhalvåret og drives som et levende, industrielt kulturminne.

Museet har skiftende utstillinger i sommersesongen, og aktiviteter året rundt. Like ved friluftsmuseet ligger Folkemusikksenterets karakteristiske bygning fra 1920, som rommer kontorer og administrasjon, lydstudio, utleielokaler og arkiver.

Nye objekter

Sigdal Museum is a part of

Share to