Lierne museer består av to museer i grendene Nordli og Sørli. Bygdemuseet i Nordli består av det gamle samfunnshuset, med forskjellige miljøutstillinger og et lite bygdetun med hus fra 1700- og 1800-tallet. Sørli Museum er et bygdetun/friluftsmuseum med 16 museale bygninger.

Artikler

Om Lierne Museer

Lierne museer består av to museer i grendene Nordli og Sørli. Bygdemuseet i Nordli består av det gamle samfunnshuset Allheim, med forskjellige miljøutstillinger og et lite bygdetun med hus fra 1700- og 1800-tallet. Sørli Museum er et bygdetun/friluftsmuseum med 16 museale bygninger, inkludert gårdstun, seter og skoghusvær. Museet forvalter også Julefoss Mølle, den første industrietableringen i Lierne fra 1916.

Lierne kommune er medeier i Museet Midt IKS, og en del av Distriktsseksjonen. Seksjonen består av to distriktskonservatorer som bistår kommunen med rådgiving innenfor både museums- og kulturminnefeltet i et mye bredere perspektiv.

Nye objekter

Lierne Museer is a part of

Share to