Nordmøre Museum er Regionmuseum for Nordmøre med avdelinger i alle Nordmørskommunene. Museenes samlinger spenner vidt fra kyst til innland, fra fiske til jordbruk, dagligliv og fest. Til sammen viser husene og samlingene et tverrsnitt av Nordmøre slik det var fram til vår tid.

24 new objects last 7 days

About Stiftelsen Nordmøre Museum

Stiftelsen Nordmøre Museum er Regionmuseum for Nordmøre med avdelinger i alle Nordmørskommunene. Museenes samlinger spenner vidt fra kyst til innland, fra fiske til jordbruk, dagligliv og fest.

De medvirkende avdelingene er både spesialmuseer og bygdemuseer. Avdelingene som er med i Stiftelsen Nordmøre Museum er Kristiansund med det gamle Nordmøre Museum, Sunndal med Leikvin Kulturminnepark, Surnadal med Bygdemuseet på Åsen og Svinviks Arboret , Tingvoll med Tingvoll Museum, Rindal med Rindal Bygdemuseum, Smøla med Smøla Museum og Norsk Myrmuseum, Aure med Kråksundet Sjøbruksmuseum, Averøy og Eide med Gamle Kvernes Bygdemuseum, Bygdemuseet i Gjemnes og Halsa med Geitbåtmuseet.

Alle avdelingene har et betydelig antall gjenstander. I tillegg til gjenstander har flere av avdelingene et stort antall foto og flere oppbevarer også arkiver. Ikke alle har samlinger på nett enda, men i årene framover er det et mål at alle gjenstander skal være registrert på nett og mulig å finne i digitalt museum.

Stiftelsen Nordmøre Museum er ein del av Musea i Møre og Romsdal.

Stiftelsen Nordmøre Museum is a part of

You'll find us here

Share to