Norsk grafisk museum har samlinger av maskiner og verktøy fra boktrykk, litografi, offset og bokbinding, et godt utvalg blyskrift og klisjeer, litosteiner, samt originaltrykk i ulike trykkmetoder - og planlegger nytt museumsbygg sammen med Norsk hermetikkmuseum.

Nye objekter

Om Norsk grafisk museum

Norsk grafisk museum ligger i Stavanger, og har som formål å bevare og formidle historie om trykkekunst og grafisk industri i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, men med hovedvekt på Stavanger. Samlingene består blant annet av maskiner og trykkpresser fra boktrykk, litografi, offset og bokbinding, et godt utvalg blyskrift og klisjeer, originale litosteiner, samt originaltrykk som eksempler på ulike trykkmetoder.

Norsk grafisk museum ble stiftet i 1991, og åpnet i 1993 utstillinger for publikum i en gammel hermetikklagerbygning i Sandvigå i Stavanger. Bygningen og området rundt ble senere omregulert til hotellutbygging, og i 2013 stengte museet for publikum og samlingene ble satt på magasin. Nytt museum, samlokalisert med Norsk hermetikkmuseum i Gamle Stavanger, er under bygging og vil åpne høsten 2021.

Norsk grafisk museum er en del av Museum Stavanger (MUST) som ble etablert juli 2010 da Rogaland Kunstmuseum og Stavanger Museum ble slått sammen. MUST jobber kontinuerlig med digitalisering og utvikling av gjenstands- og fotodatabasen, og vi vil tilgjengeliggjøre flere objekter etter hvert som de blir klare. Gi oss gjerne tilbakemelding hvis du finner feil i registreringene eller har nye opplysninger til oss.

Artikler

Høsten 2021 åpner Norsk grafisk museum nye utstillinger i Iddis i Gamle Stavanger. I mellomtiden kan dere lese om de planlagte utstillingene:

Norsk grafisk museum is a part of

Share to