Stortingets kunstsamling består av gaver fra både privatpersoner og fra institusjoner, lån fra Nasjonalgalleriet (nå Nasjonalmuseet), bestillingsoppdrag – ofte i forbindelse med jubileer og ombygninger – og en rekke egne innkjøp. I dag omfatter samlingen i overkant av 800 malerier, grafiske blad, skulpturer, kunsthåndverk og installasjoner.

Share to