Sunnfjord Museum tilbyr guiding og formidling, skiftande utstillingar og arrangement, urtehage og museumsbutikk, og leiger ut hus og lokale til møteverksemd og fest. Museet ligg ved Movatnet like aust for Førde sentrum og er ope heile året, med størst aktivitet i friluftsmuseet i sommarsesongen. Museet har samlingar som speglar dagleglivet til folk flest i Sunnfjord og bygningar som syner eit tidsspenn i byggeskikk frå 1500 til kring 1900. Museet er tillagt samordnings- og rådgjevingsansvar for handverk, handlingsboren kunnskap og immateriell kultur i fylket.

Aktuelt

Nye objekter

Om Sunnfjord Museum

Sunnfjord Museumer ei avdeling i Musea i Sogn og Fjordane, og er regionmuseum for kommunane i indre Sunnfjord. Museet ligg i Movika i Førde kommune, like aust for Førde sentrum.

Museet vart skipa i 1910, og første gong opna i 1926. Som kulturhistorisk museum har Sunnfjord Museum heile tida lagt vekt på å dokumentere, bevare, formidle og framskaffe kunnskap om dagleglivet til folket i Sunnfjord gjennom historia. Dette avspeglar også gjenstandssamlinga. Tematisk er hovuddelen av samlinga reiskap, handverksverktøy, handverksprodukt, klede og andre tekstilar og ulike typar husinventar.

I Museumsplanen for Sogn og Fjordane er Sunnfjord Museum tillagt eit særskilt ansvar for handverk, handlingsboren kunnskap og immateriell kultur.

Museet har kring 11 000 registrerte gjenstander og kring 30 000 kulturhistoriske foto.

Sunnfjord Museum is a part of

Share to