Svalbard Museums samling består av 45.000 arkeologiske og kulturhistoriske gjenstander fra Svalbards oppdagelse i 1596 fram til i dag, noe geologisk materiale og en fotosamling.

News

About Svalbard Museum

Svalbard Museums samling består av arkeologiske og kulturhistoriske gjenstander fra de ulike periodene i Svalbards 400-årige historie:
-Svalbards oppdagelse ved Willem Barentzs i 1596
-Den vesteuropeiske hvalfangsten 1612 – 1700
-Russisk overvintringsfangst(Pomorene) 1704-1840
-Norsk fangsttradisjon fra 1820
-Ekspedisjoner og oppdagelser
-Bergverksvirksomheten og bosettingene fra slutten av 1800-tallet
-Den andre verdenskrig 1940-45
-Samfunnsbygging, arbeidsliv, forskning og turisme i nyere tid.

Vi har også en liten samling geologisk materiale samt en fotosamling. Etter opprettelsen av nytt magasin i 2005-06 ble en mengde gjenstander i offentlig eie både i Norge og utlandet tilbakeført til Svalbard. Materialet er derved samlet på ett sted og har blitt mer tilgjengelig både med tanke på forskning og formidling. Til sammen har vi nå 40.000 gjenstander i samlingen.

Svalbard Museum
er et natur- og kulturhistorisk museum. Museets mål og ambisjon er å formidle bred og allsidig kunnskap om historie og naturforhold. Svalbard Museum presenterer en moderne utstilling i tradisjonell form. Her benyttes virkemidler som modeller, rekonstruerte miljøer og autentiske gjenstander. Utstillingen presenterer bruddstykker fra Svalbards over 400 år lange historie, og tar for seg aktiviteter og livsbetingelser som synliggjør den tette forbindelsen mellom hav og land, natur og kultur.

Museet ønsker at de som besøker og ferdes på Svalbard skal få et trygt kunnskaps- og opplevelsesrikt opphold på miljøets premisser. I museets vestibyle finnes også sysselmannens miljøinformasjon som ønsker å motivere til miljøvennlig atferd i møte med naturen og kulturminnene.

You'll find us here

Share to