Anno Trysil Engerdal museum tilgjengeliggjør sammen med kommunene, Trysil og Engerdal historiske fotosamlinger, museumsregionens dokumentasjonsfoto, gjenstander og bygninger.

Aktuelt

Nye objekter

Om Trysil Engerdal museum

Trysil Engerdal museum er en del av Anno museum, med funksjoner knyttet til formidling, samlingsforvaltning og bygningsvedlikehold. Basissamlingen dokumenterer kulturen i Trysil og Engerdal, førindustriell bondekultur, fløting, sørsamisk kultur, jakt og utmarkskultur, samt industrikultur. Museet forvalter rundt 70 bygninger, anlegg og installasjoner, 12000 antikvariske gjenstander, samt en betydelig samling av foto og arkivmateriale. Museets hovedattraksjoner er Trysil bygdetun i Trysil sentrum, og Blokkodden villmarksmuseum ved Drevsjø i Engerdal. Trysil og Engerdals historiske fotosamlinger inneholder historiske fotografier innsamlet gjennom kommunene. Museet arbeider kontinuerlig med digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingene. Foreløpig er kun en mindre del av samlinga søkbar gjennom Digitalt Museum.

Anno Trysil Engerdal museum is a part of

Share to