Mynt- og medaljesamlinga ved Universitetsmuseet i Bergen går attende til opprettinga av museet i 1825. I 2003 vart numismatikksamlingane i Oslo, Bergen og Trondheim samde om å etablere ei arbeidsdeling mellom universitetsmusea, og medaljar og medaljekunst vart då eit særskilt ansvarsområde for Universitetsmuseet i Bergen. Museet har særleg fokus på religiøse medaljar og deira praksis, eller medaljar som utvidar konseptet medaljekunst.

Glimt fra samlingen

Et utvalg 17.mai-medaljer

Universitetsmuseet i Bergen, Mynt- og Medaljebasen is a part of

Share to