Vestfoldarkivet (del av Vestfoldmuseene IKS) er depot for Vestfold fylkeskommune, og har en rekke privatarkiver etter næringsliv, organisasjoner og foreninger, stiftelser og enkeltpersoner - samt arkivene etter Arbeiderbevegelsen i Vestfold.

Nye objekter

Artikler

Om Vestfoldarkivet

Vestfoldarkivet ble opprettet som Fylkesarkivet i Vestfold i 1997. Fra 1. januar 2011 ble arkivet en avdeling av Vestfoldmuseene IKS, og gikk samtidig over til å hete Vestfoldarkivet.

Vestfoldarkivet har arkiver etter fylkesrådmannens stab, videregående skoler, helseinstitusjoner m.m. I tillegg oppbevarer Vestfoldarkivet arkiver etter private rettsubjekter som bedrifter / næringsvirksomhet, organisasjoner og foreninger, enkeltpersoner, stiftelser m.m. Vestfoldarkivet har også arkivet etter arbeiderbevegelsen i Vestfold.

Av minnemateriale har Vestfoldarkivet minnesamlinger som omhandler ungdom på nett (anno 2010), barndom, krigsminner, arbeidsplassen Scanrope, kystfiske, folkemusikk fra Vestfold, kulturhistorisk bibliotek med intervjuer av ansatte ved ulike Vestfoldbedrifter, kunstnere og opptak fra kulturarrangementer.

Samlingen etter Arbeiderbevegelsen i Vestfold består av arkiver etter nærmere 400 arkivskapere fra fagbevegelsen og de politiske partiene på venstresiden i Vestfold, og utgjør bortimot 250 hyllemeter. I tillegg til tradisjonelt arkivmateriale, inneholder samlingen annet materiale - som en rekke eldre faner etter arbeiderforeninger, partilag og fagforeninger.

Lenke til mer informasjon om fanene ”Under fanene! Arbeiderfaner fra Vestfold”

Vestfoldarkivet is a part of

Share to