Alingsås museum är en arena för människors berättelser, minnen och upplevelser genom tiderna. Tillsammans med alingsåsarna skapar vi kunskap om dåtiden, perspektiv på samtiden och engagemang för framtiden med utställningar, program och pedagogisk verksamhet. Museet ligger i stadens äldsta profana byggnad, Alströmerska magasinet.

Om Alingsås museum

Museets historia
Alingsås museum är ett kulturhistoriskt lokalmuseum med ansvar för kommunens materiella och immateriella kulturarv. Detta avspeglas i samlingarnas innehåll som i huvudsak är tillverkat, brukat eller berättat av människor som bor eller har bott i Alingsås. Museet grundades 1928 och är idag en del av Alingsås kulturhus. Genom åren har samlingarna kompletterats genom allmänhetens gåvor och museets egen insamlingsverksamhet. Idag är dessa samlingar av arkivhandlingar, föremål och fotografier omfattande, och kan på olika sätt användas till att spegla livsformer och förändringar i staden och kommunen under de senaste tvåhundra åren.

Digitaliseringsarbetet
I museets samlingar finns minnen ur historien i form av ca 500 000 foton, ca 3000 brev, dagböcker och arkivhandlingar samt ca 50 000 föremål. Att digitalisera dessa samlingar är ett omfattande arbete som kommer att ta många år att slutföra. Just nu ligger fokus på museets fantastiska bildarkiv och här på Digitalt museum publicerar vi ständigt nytt material. Syftet är att göra kunskap tillgänglig och väcka nyfikenhet för Alingsås historia. För den äldre tidens fotograf var mörkrumsarbetet ett hantverk som var lika viktigt som själva fotograferingstillfället. När vi idag skannar negativen tappar vi den delen av fotografiet och bilderna blir något grå. Vi har dock valt att inte ändra bilderna var för sig då vi tycker att det är viktigare att vi får ut ett stort material än att lägga tiden på bildredigering.

Bidra med mer kunskap.
Eftersom digitaliseringen pågått under många år kan viss information vara ouppdaterad. Den information som finns kopplad till objekten är hämtad från gamla katalogkort och inventarieförteckningar och bygger till stor del på personliga berättelser nedskriva vid insamlingstillfället. I vissa fall finns det mycket information och i andra fall är kunskapen mer begränsad.

Kontakta oss gärna om du finner felaktig information eller kan bidra med mer kunskap om en specifik bild eller ett föremål så kommer museets samlingspersonal att granska informationen. Vi är tacksamma för er hjälp!

Visit us

Share to