Försvarsmuseum Boden sätter Sverige och Bodens fästning i ett större perspektiv. I museets basutställning gör du en resa i svensk försvarshistoria från slutet av 1800-talet till idag, genom fred och krig.

Om Försvarsmuseum Boden

Försvarsmuseet Bodens roll är att förvalta det försvarshistoriska arvet av Övre Norrland. Museet blickar tillbaka från slutet av 1800-talet fram till idag och sätter in det svenska försvaret i olika händelser sett ur det lokala, regionala och nationella perspektivet. Tidsresan i museet går från fästningens tillkomst, den stora mobiliseringen under första världskriget, en lugn mellankrigstid, andra världskriget och kalla kriget, till en lugnare värld där det svenska försvarets uppgifter omprioriterats för att kunna användas i fredsbevarande insatser på alla kontinenter. Museet är från 2009-01-01 huvudman för Abisko gränsförsvarsmuseum.

I de permanenta utställningar ingår:

Norrlands lås – besökaren får en övergripande bild av händelser i Sverige och världen under 1900-talet. Följ med på resan genom ett sekel, genom freds- och orostider, fram till idag.

Skidans Hus – Skidsportens utveckling och människan bakom. Under 1920- och 1930-talen var Boden Sveriges största skidcentra, med giganter som Sven Utterström. Här finns dåtidens skidor, vallor, medaljer från OS och mycket annat.

Uniformssamlingen – en av Sveriges finaste uniforms- och insigniasamlingar, där de flesta regementen representeras.

Regementsutställning – kamratföreningarna inom Bodens garnison visar utvalda delar av respektive regementes historia och föremål.

I museets aktivitetsrum kan barnen måla eller rita och utanför museibyggnaden finns en hinderbana där stora och små kan springa av sig.

Visit us

Share to