Järnvägsmuseet är Sveriges nationella museum för den svenska järnvägens historia. Museet berättar om människans förhållande till järnvägen, dess infrastruktur, fordon, kulturmiljöer och resandet – i historia och nutid. I samlingen ingår bland annat cirka 350 järnvägsfordon, 25 000 föremål, 350 000 ritningar och 500 000 foton.

Järnvägsmuseet byggs om och öppnar upp för besökare sommaren 2024. Under ombyggnationen arrangeras tågresor med varierade teman till olika destinationer.

På museet bedrivs också forskning, och i verksamheten ingår även att restaurera lok och vagnar. Målsättningen med restaureringsarbetet är att bevara och underhålla fordon med kulturhistoriska värden.

Järnvägsmuseet har bedrivits i statlig regi sedan starten, under flera olika huvudmän inom järnvägs- eller transportsektorn. Museet öppnade 1915 i Stockholm och var ursprungligen SJ:s verksmuseum. 1970 flyttade museet flyttade från dåvarande lokaler i Stockholm, med verksamhet i Tomteboda där lok och vagnar förvarades och visades, och på Torsgatan där järnvägsmuseets övriga utställningar och fina samling av 1:10-modeller visades. 1970 kunde för första gången hela museet samlas på en plats, i Gävle. Under några år på 2000-talet drevs även museiverksamhet i Ängelholm. Mellan 1985–2017 användes namnet Sveriges Järnvägsmuseum.

Sedan 2018 ingår Järnvägsmuseet i myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer tillsammans med Marinmuseum i Karlskrona samt Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Vrak – Museum of Wrecks i Stockholm.

På grund av rådande omständigheter och brist på resurser har Järnvägsmuseet beslutat att tillfälligt stänga ner möjligheten att skriva kommentarer på Digitalt Museum för att hinna ikapp med de kommentarer som redan kommit in.
Kommentarerna är ett värdefullt tillskott och en hjälp för museet med att komplettera informationen i posterna, och vi kommer självklart att öppna kommentarsfunktionen så snart vi hinner.

Fr.o.m. 1 januari 2021 kan museet tyvärr inte heller ta emot bildbeställningar via Digitaltmuseum.

Vi hoppas på er förståelse.

Visit us

Share to