Kulturparken Småland omfattar Smålands museum, Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Svenska Emigrantinstitutet, Kronobergs slottsruin, Kronobergs lantbruksmuseum, Kulturarvscentrum Småland, Kronobergsarkivet och Ångaren Thor.

Om Kulturparken Småland / Smålands museum

Kulturparken Småland är ett aktiebolag som ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun. Företaget bildades 2009 med målet att samordna kulturarvsfrågorna i Kronobergs län. I vår breda verksamhet ingår Smålands museum, Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Svenska Emigrantinstitutet, Kronobergs slottsruin, Kronobergs lantbruksmuseum, Kulturarvscentrum Småland, Kronobergsarkivet och Ångaren Thor. Inom Kulturparken Småland arbetar vi med samlingar, arkiv, publik verksamhet och kulturmiljöfrågor inom byggnadsvård och arkeologi.

Våra samlingar omfattar bildkonst, etnologi, foto, glas, arkeologi, textil, kuriosa, naturalier, mynt samt folkrörelsesamlingar, skol- och pedagogiksamlingar. Främst med anknytning till Kronobergs län. Föremålen finns utställda på våra respektive arenor, men sedan år 2014 kan man även se dem på Kulturarvcentrum Småland, som är Kulturparkens öppna magasin.

Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika medarbetare. Informationens kvalitet kan därför variera. Kontakta gärna Kulturparken Småland om du hittar felaktigheter eller vill komplettera informationen. samlingarna@kulturparkensmaland.se

Visit us

Share to