75 results in DigitaltMuseum:

6 results in Sjöhistoriska museet:

6 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

5 results in Museene i Sør-Trøndelag:

Share to