35 results in DigitaltMuseum:

2 results in Postmuseum:

2 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Museene i Akershus:

Share to