40 results in DigitaltMuseum:

5 results in Vasamuseet:

5 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

3 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Share to