28 results in DigitaltMuseum:

5 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

3 results in Marinmuseum:

2 results in Sjöhistoriska museet:

Share to