100 results in DigitaltMuseum:

45 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

38 results in Marinmuseum:

21 results in Norsk Folkemuseum:

Share to