56 results in DigitaltMuseum:

9 results in Sjöhistoriska museet:

9 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in DEXTRA Photo:

Share to