73 results in DigitaltMuseum:

28 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

26 results in Sjöhistoriska museet:

7 results in Tekniska Museet:

Share to