55 results in DigitaltMuseum:

6 results in Sjöhistoriska museet:

6 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Miliseum:

Share to