35 results in DigitaltMuseum:

4 results in Sjöhistoriska museet:

4 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Hemslöjdens Samlingar:

Share to