698 results in DigitaltMuseum:

89 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

61 results in Sjöhistoriska museet:

41 results in Tekniska Museet:

Share to