865 results in DigitaltMuseum:

134 results in Vänersborgs museum:

134 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

96 results in Bohusläns museum:

Share to