76 results in DigitaltMuseum:

76 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

75 results in Marinmuseum:

1 result in Sjöhistoriska museet:

Share to