17 results in Ringerikes museum:

Prøvelapper

Eksempel på reparasjon av klær og lintøy, ulike sømteknikker: A: Klippet rektangulært stykke brettet og faldet på langsidene (faldesting). Kortsidene er kastet over med sik-sak sting. En langside har kontrast med rød tråd. L 13,5 cm, B 5,0 cm. Mrk 1. B: Klippet rektangulært stykke og brettet dobbelt. Kastet over med sik-sak søm på tre sider. Langs en langside sydd to parallelle sømmer med rette sting/ som maskinsøm. L 13,0 cm, B 6, 0 cm.Mrk.2 C: Klippet firkant , faldet på kortsidene og kastet over med sik-sak sting på langsidene. I øvre del av tøystykket på tvers, er sydd tre smale legg. - smal brett i tøyet som er feste med små sting. L 17,7 cm, B 13,0 cm, Mrk. 3. D: Klippet kvadratisk stykke og ANT delt i to på midten i skrådd linje og sammenføyd etterpå med lukket søm. på høyre side mot spissen er lageTo rektagulært to smale bretter7 legg og sydd med små rette sting/ som maskinsøm. L 15,5 cm, B 15,0 cm. Mrk.4. E: Klippet et bredt rektangulært stykke og to smalere rektangulære stykker som er brettet dobbelt. Det brede stykket er tett rg ynket , innlagt rynketråd i begge ender og lagt inn i hvert endestykke.Festet til disse med søm/små sting. L 16,0 cm, B 12,0 cm. Mrk 5. F: Klippet lite rektagulært stykke og lagt dobbelt. Kastet over med sik-sak søm på tre sider. Klippet i stoffet til et knapphull og sydd med knapphullsting rundt. Tilsvarende klippet et lite rundt hull og sydd med knapphullsting. L 7,5 cm B 5,0 cm. Mrk 6. G: Klippet rektagulært stykke, brettet og faldet på langsidene(faldesting). Kortsidene er faldet med sik-sak sting. L 12,0 cm, B 4,3 cm. Mrk 9 eller 6? H: Klippet et rektangulært stykke og ANT delt på midten. eksempel på skjøting av stoff og tilpassing til spesielel innfellinger i stoff. Sømmer møtes i en spiss foran og to trekantete felt bak. Brettete faldekanter og sydd med små rette sting/som maskinsøm. L 20,0 cm B 12,0 cm. Mrk 11. I: Klippet rektangulært stykke som er lagt dobbelt på langsiden, sydd med små rette sting/maskinsøm. En klippet lengde stoff er lagt oppå midtpartiet, brettet iinn i kantene og sydd fast med små rette sting/som maskinsøm. L 18,0 cm, B 8,0 cm. Mrk.12. J: Klippet to rektangulære stykker stoff. Det største kastet over med sik-sak sting. Klippet en ca.5 cm lang splitt midt i stoffet og innfelt et mindre stykke som er lagt dobbelt og sydd fast. Søm med små rette sting/ som maskinsøm.Eksempel på hvordan sy en åpen splitt på skjorte- og bluseermer. L 9,7 cm, B ca. 6,6 cm. Mrk 13. K: Klippet rektagulært stykke som igjen er klippet i to deler og sydd sammen på midten, Kastet over med sik-sak sting på alle sideflater. i tillegg er sydd to paralelle sømmer på langs med små løkkesting. L 11,7 cm B 9,0 cm. Mrk. 14.

141 results in Buskerudmuseet:

11,868 results in DigitaltMuseum:

Share to