7,501 results in Alingsås museum:

Ritning

Ritning Ritningar 1911 - 1935 över polis- och brandsstation i kv Kristina 3 1. Skiss till tillbyggnad af trä för stall med två spiltor vid brandstationen i Alingsås. Ritning 30/11 1911, S E Bengtsson, stadsingenjör. Godkänd av byggnadsnämnden 23/1 1913. Plan- och sektionsritning. På vaxad väv. 2. Ritning utvisande cellerna vid polisstationen i Alingsås. Stadsingenjörkontoret Alingsås maj 1933. Plan- och sektionsritning. På vaxad väv. 3. Ritning tillvagnslider väster om brandstationen i Alingsås stad. Ritning 6/5 1913, S E Bengtsson. Godkänd av byggnadsnämnden 23/1 1913. Plan- och fasadritning. På vaxad väv. 4. Förslag till anordnande av cell å polisstationen. Alingsås 1935. Mycket blek ljuskopia. 5. Ritning över brandstationen, bottenplan. Utan år. Blyerts på semitransparent papper. 6. Förslag till värmeledningsanläggning för polislokalerna i Alingsås Utan år. Fotostatkopia, original se nedan, 8. 7. Förslag till inredning å övre delen av redskapshallen i Alingsås brandstation (bostad 2 rum o kök). Alingsås juli 1912, S E Bengtsson. Plan- och planritning. På vaxad väv. 8. Förslag till värmeledningsanläggning för polislokalerna i Alingsås Alingsås februari 1916, S E Bengtsson. Planritning. På vaxad väv. 9. Förslag till anordnande av cell å polisstationen. Alingsås 1935. Fotostatkopia av nr 4 ovan. 10. Aktomslag för fastigheten : Polis- och brandstationen. Taxeringsvärde 50.000 kr. Brandförsäkringsvärde 68.000 kr. Brandsförsäkrad hos Städernas Allmänna Brandstodsbolag. Förfallodag 31 december. Fastigheten innehåller 6 bostadslägenheter (2-rums och 1-rumslägenheter med kök) Hyresgäster: Fridolf Hallgren Claes Martinsson (H Andersson) Fritz Johansson Erik Hansson Hjalmar Dahl Harry Andersson (Lorentzon)

Alingsås museum

7,971,895 results in DigitaltMuseum:

Share to