348 results in Järnvägsmuseet:

View timeline 67 results

48,009 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

93,703 results in DigitaltMuseum:

Share to