149,115 results in Sjöhistoriska museet:

401,889 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

5,274,137 results in DigitaltMuseum:

Share to