1 result in Sjöhistoriska museet:

33,928 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

40,018 results in DigitaltMuseum:

Share to