25 results in Sjöhistoriska museet:

View timeline 1 result

29 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

4,728 results in DigitaltMuseum:

Share to