1 result in Sjöhistoriska museet:

36 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

68,975 results in DigitaltMuseum:

Share to