3 results in DigitaltMuseum:

HERRHATT - KUBB - PLOMMONSTOP

Lundin & Co (Importör)

Svart herrhatt av modell kubb, även kallad plommonstop. På kullens insida märkt: ''Chabel Importerad av Lundin & Co Örebro''. Har förmodligen burits till kläderna VM 22 399:a-c. Ägaren hette Anders Johan Olsson född 29/7 1846, död 30/4 1923. A. J. Olsson var son till lantbrukaren Olof Olsson (''Ola i Rössebo'') f. 5/11 1823 d. 2/1 1882, och dennes hustru Maria f. 22/12 1820 d. 20/11 1907, från Rössebo i Frändefors socken i Dalsland. Anders Johan Olsson var även handlare och köpte fastigheten Residensgatan 19 i Vänersborg. Fastigheten med tillhörande ladugård hade klarat stadsbranden 1834 även om ladugården fortfarande bär märken av att ha blivit svedd av lågorna. Omkring 1875 byggde A. J. Olsson på en andra våning på huset. Våningen byggdes först upp på Olssons gård Långemaden i Frändefors socken. Där märktes samtliga stockar upp och transporterades sedan till Residensgatan där de åter igen uppfördes. Fastigheten Residensgatan 19 kom att kvarstå i familjens ägo till dottersonen Folke Lindgrens död 2002. År 2003 sålde Folkes änka Maj-Britt fastigheten och flyttade till kvarteret Syrenen i Vänersborg. A.J. Olsson var gift med OLIVIA Charlotta Pettersson (1854-1936), se porträtt av Olivia VM 22 384. , och dennes hustru Maria f. 22/12 1820 d. 20/11 1907, från Rössebo i Frändefors socken i Dalsland. Makarna hade två döttrar, Helga och Edit. Edit, (1883 - 1964), gifte sig med byggmästaren Viktor Emanuel Lindgren (1878 - 1956) och blev mor till givaren Folke Lindgren. Makarna är begravd på Strandkyrkogården i Vänersborg nr 6511-6513. A. J. Olsson var känd som en stor sällskapsmänniska och spelade flera instrument. Ett förhållandevis rikt fackbibliotek visar på att han också gärna ägnade sig åt bokliga studier även om han aldrig genomgick någon högre skola. Gåvan riktad till Vänersborgs museum.

View timeline 2 results

2 results in Vänersborgs museum:

2 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

1 result in Borås Museum och Textilmuseet:

1 result in Borås Stad:

Share to