7 results in DigitaltMuseum:

4 results in Bohusläns museum:

2 results in Nordiska museet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Marinmuseum:

Share to