8 results in DigitaltMuseum:

3 results in Nordiska museet:

3 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Marinmuseum:

Share to