49 results in DigitaltMuseum:

26 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

24 results in Sjöhistoriska museet:

15 results in Norsk Maritimt Museum:

Share to