8 results in DigitaltMuseum:

6 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

5 results in Sjöhistoriska museet:

1 result in Armémuseum:

Share to