6 results in DigitaltMuseum:

3 results in Norsk Teknisk Museum:

2 results in Västarvet:

2 results in Göteborgs Naturhistoriska Museum:

1 result in Tekniska Museet:

Share to