7 results in DigitaltMuseum:

3 results in Norsk Teknisk Museum:

2 results in Göteborgs Naturhistoriska Museums:

2 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

2 results in Tekniska Museet:

Share to