320 results in DigitaltMuseum:

139 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

123 results in Sjöhistoriska museet:

50 results in Nordiska museet:

Share to