7 results in DigitaltMuseum:

3 results in Marinmuseum:

3 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Kalmar läns museum:

Share to