8 results in DigitaltMuseum:

3 results in Vänersborgs museum:

3 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

3 results in Marinmuseum:

Share to