9 results in DigitaltMuseum:

4 results in Marinmuseum:

4 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Norsk Folkemuseum:

Share to