7 results in DigitaltMuseum:

5 results in Vänersborgs museum:

5 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

1 result in Borås Museum och Textilmuseet:

Share to