9 results in DigitaltMuseum:

8 results in Örebro läns museum:

1 result in Tekniska Museet:

Share to