10 results in DigitaltMuseum:

7 results in Museene i Sør-Trøndelag:

7 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

2 results in Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS:

1 result in Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS:

Share to