117 results in DigitaltMuseum:

View timeline 56 results

38 results in Nordiska museet:

26 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

25 results in Vänersborgs museum:

Share to