552 results in DigitaltMuseum:

428 results in Sjöhistoriska museet:

428 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

67 results in Nordiska museet:

Share to