274 results in DigitaltMuseum:

View timeline 237 results

273 results in Sundsvalls museum:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Järnvägsmuseet:

Share to